Iskola pályázat 2019

                   

                 Pályázati Felhívás és útmutató iskoláknak!

 

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet „A barlangba esett Bogárkő” című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2019-es év rovarához, a Havasi cincérhez.

A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:a

Magyar Rovartani Társaság

 

Pályázat címe: „A barlangba esett Bogárkő”című,  környezettudatos, mesés előadás vagy a mese anyagából összeállított, osztályonkénti előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat

A pályázat célja:

Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

-          a 2019. év rovarának, a ”havasi cincérnek” a bemutatása,

-          a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése az 1-4.osztályos korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,

-          a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés az előadáson keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel.

-         érzékenyítés, melynek során a fogyatékossággal élő, látássérült emberek iránti empátia kialakítása kerül középpontba, a barlangi sötétség megtapasztalásával,

-          az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,

Pályázók köre:

Magyarországon működő iskolák.

Korosztály: 1-4. osztályos tanulók

Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!

Egy iskola több előadásra is pályázhat. Egy mesés előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 55-60 fő. Osztályonkénti előadás választása esetén a pályázat 4 alsós osztályra vonatkozik.

Helyszín: az iskola tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme. Osztályonkénti előadás esetén osztályterem.

Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?

 Jelen pályázat keretében kétféle előadásra lehet pályázni:

  1.  egy 45-50 perces, paravános, mesés előadás és hozzá kapcsolódóan 15 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintése, vizsgálata.
  2.  hagyományos előadás a tanórák idejéhez és rendjéhez igazodva, osztályonként vagy kis létszám esetén összevontan az alsós korosztály számára. Időtartam 45 perc.

Megvalósítási időszak 2019. január 22. és március 10. között, előre egyeztetett napon és időpontban, mely délutáni napközis időszak is lehet. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.

A Bogárréti mesék új sorozata ”A barlangba esett Bogárkő”. A mesében Cincér Kázmér, a havasi cincér Bogárrét varázserejű Bogárkövét beejti a egy barlangba. Ijedtében a kő után ered, de eltéved. Bogaras bácsi, Katica és a gyerekek utána mennek, hogy megmentsék. A mentőút során a barlangi élőlények is segítségükre sietnek.

 Pályázat benyújtásának további feltételei:

Önrész:

A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségeket és az előadás teljes költségének 50%-át a Csodabogarak Alapítvány biztosítja. A pályázó az előadások személyi és dologi kiadásához, a fennmaradó rész fedezéséhez, önrész formájában bruttó 45.000,-Ft. összeget vállal át mesés előadásonként, osztályonkénti előadás esetén 4 előadásra vonatkozóan.

Rajzpályázaton való részvétel:

Pályázó iskola vállalja, hogy az előadást követően, az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő tanulók számára, hogy élményeiket  A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A  rajzon a mese, és lehetőség szerint a havasi cincér meg kell jelenjen, további megkötés nincs.  A rajzok bármilyen technikával készülhetnek..

A pályázó iskola vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként, vagy papír formátumban postai úton elküldi.  A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, iskolájának megnevezését kérjük feltüntetni.  A beérkezett rajzok a www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek. 

Pályáztató a megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

A rajzok végső beküldési ideje 2019. március 25..

A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek terveink szerint a Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2019 tavaszán.  A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk.  A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit.  A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:

Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre.

Pályázati adatlap ITT

Pályázati adatlap letölthető dokumentumként 

2019-havasi-cincer-mese-iskola-palyazati-adatlap.docx

Pályázati határidő:

A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2019. január 20. A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.  Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken.

Pályázat beadási határidő: 2019. február 28.

További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.

További információ: www.bogarhaton.hu, bogarhaton@gmail.com,

 

Bővebben az alapítványról: 

http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/

Bővebben a mesés előadásokról:

http://www.bogarhaton.hu/meses-eloadasok/