Óvoda pályázat 2018

                            

                               Pályázati Felhívás és útmutató!

 

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet „Katica és a dínótojás” című könyezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2018-as év rovarához, az óriás szitakötőhöz és az első magyar dinoszauruszhoz, a Hungarosaurus tormai-hoz

A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesznek részt:

Magyar Rovartani Társaság

Magyar Dinoszaurusz Alapítvány

Pályázat címe: „Katica és a dínótojás”című,  környezettudatos, mesés előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat

A pályázat célja:

Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

-          a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése a 3-7 éves korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,

-          az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,

-          a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés a mesén keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel.

-          a 2018. év rovarának, az „óriás szitakötőnek” a bemutatása,

-          az első magyar dinoszaurusznak, a „Hungarosaurus tormainak” a bemutatása

-          lehetőség biztosítása a forráshiányos, nehéz költségvetési helyzetben levő óvodáknak a részvételre.

Pályázók köre:

Magyarországon működő óvodák

Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!

Egy óvoda több előadásra is pályázhat. Egy előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő.

Helyszín: az óvoda tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme.

Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?

 Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 20 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel.

Megvalósítási időszak 2018. január 22. és március 5. között, előre egyeztetett napon és időpontban. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló keret 20 délelőtt. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.

A Bogárréti mesék új sorozata a „Rovarok és dínók”. Az első mesében Katica talál egy dínótojást, melyet vissza kell juttatni a mamájához. Ezért a gyerekek, Bogaras bácsi és Katica egy időgéppel visszatérnek a dínók korába, és végül a tojást is sikerül hazavinni. Az út során ősi rovarok segítenek.

 Pályázat benyújtásának további feltételei:

Önrész:

Pályázó vállalja, hogy az előadás költségeinek fedezéséhez az alábbiak szerint hozzájárul:

-   előadói díjak, egyéb személyi járulékos költségek, útiköltség: bruttó 45000 forint/ előadás

A pályázót további költség nem terheli, azt az Alapítvány fedezi.

Rajzpályázaton való részvétel:

Pályázó óvoda vállalja, hogy az előadást követően legkésőbb 1 héten belül, az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő óvodások számára, hogy élményeiket  A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A  rajzon rovar és dínó is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek..

A pályázó óvoda vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként elküldi.  A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, óvodájának megnevezését kérjük feltüntetni.  A beérkezett rajzok a www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek.  A rajzok végső beküldési ideje 2017. március 15.

A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek terveink szerint a  Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2018. tavaszán. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk, és azokat papír alapon bekérjük az óvodától.  A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit.  A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:

Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre.

Pályázati adatlap letölthető  a www.bogarhaton.hu oldalról.

Pályázati határidő:

A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2018. január 15.  A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.  Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. A pályázó óvodával a Csodabogarak Alapítvány szerződést köt.

Beadási határidő: 2018. február 20.

 

További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.

További információ: www.bogarhaton.hu

bogarhaton@gmail.com,

(36) 70-779-0847

Bővebben az alapítványról  http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/

 

Bővebben az alapítványról Itt

Óvodáknak:

Felhívás és útmutató megtekinthető Itt

Felhívás és úzmutató letölthető:

 palyazati-felhivas-es-utmutato-ovodak-2018.docx

Adatlap megtekinthető Itt

Adatlap letölthető:

2018-rovaros-dinos-mese-ovoda-palyazati-adatlap.docx

Iskoláknak

Felhívás és útmutató megtekinthető Itt

Felhívás és útmutató letölthető:

2018-rovaros-dinos-mese-iskola-palyazati-adatlap.docx

Adatlap megtekinthető Itt

Adatlap letölthető:

2018-rovaros-dinos-mese-iskola-palyazati-adatlap.docx