Óvoda pályázat 2019

                            

     

                                        Pályázati Felhívás és útmutató!

 A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet óvodák számára „A barlangba esett Bogárkő” című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2019-es év rovarához, a Havasi cincérhez.

A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:

Magyar Rovartani Társaság

Pályázat címe: „A barlangba esett Bogárkő”című,  környezettudatos, mesés előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat

A pályázat célja:

Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

-          a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése a 3-7 éves korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,

 -          a 2019. év rovarának, a „havasi cincérnek” a bemutatása,

-           a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés a mesén keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel

-         érzékenyítés, melynek során a fogyatékossággal élő, látássérült emberek iránti empátia kialakítása kerül középpontba a barlangi sötétség megtapasztalásával,

-           az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,

Pályázók köre:

Magyarországon működő óvodák

Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!

Egy óvoda több előadásra is pályázhat. Egy előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő.

Helyszín: az óvoda tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme.

Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?

 Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 20 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel.

Megvalósítási időszak 2019. január 22. és március 10. között, előre egyeztetett napon és időpontban. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.

A Bogárréti mesék új sorozata ”A barlangba esett Bogárkő”. A mesében Cincér Kázmér, a havasi cincér, Bogárrét varázserejű Bogárkövét beejti a egy barlangba. Ijedtében a kő után ered, de eltéved. Bogaras bácsi, Katica és a gyerekek utána mennek, hogy megmentsék. A mentőút során a barlangi élőlények is segítségükre sietnek.

 Pályázat benyújtásának további feltételei:

Önrész:

A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségeket és az előadás teljes költségének 50%-át a Csodabogarak Alapítvány biztosítja. A pályázó az előadások személyi és dologi kiadásához, a fennmaradó rész fedezéséhez, önrész formájában bruttó 45.000,- Ft. összeget vállal át.

Rajzpályázaton való részvétel:

Pályázó óvoda vállalja, hogy az előadást követően , az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő óvodások számára, hogy élményeiket  A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A  rajzon a mese és lehetőség szerint a havasi cincér is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek..

A pályázó óvoda vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként vagy papír alapon, postai úton elküldi.  A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, óvodájának megnevezését kérjük feltüntetni.  A beérkezett rajzok a www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek.  A rajzok végső beküldési ideje 2019. március 25.

Pályáztató a megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli

A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek az előzetes tervek szerint a  Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2019. tavaszán. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk, és azokat papír alapon bekérjük az óvodától.  A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit.  A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:

Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre.

Pályázati adatlap megtekinthető ITT

Adatlap dokumentum formátumban letölthető innen:

2019-havasi-cincer-mese-ovoda-palyazati-adatlap.docx

Pályázati határidő:

A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2019. január 20.  A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.  Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken.

Pályázat beadási határidő: 2019. február 28.

 

További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.

További információ: www.bogarhaton.hu

bogarhaton@gmail.com,

(36) 70-779-0847

Bővebben az alapítványról  http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/

Bővebben a mesés előadásokról: http://www.bogarhaton.hu/meses-eloadasok/