Iskola pályázat 2020

 

Pályázati Felhívás és útmutató iskoláknak!

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet

 

"A 2020-as év rovarát bemutató: ” Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik” című, környezettudatos, mesés előadás, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat benyújtása" címmel általános iskolák alsó tagozatai számára

A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:a

Magyar Rovartani Társaság

Pályázat címe:

A 2020-as év rovarát bemutató „Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik”című,  környezettudatos, mesés előadás vagy a mese anyagából összeállított, osztályonkénti előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat benyújtása

 

A pályázat célja:

Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

-   a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése az 1-4.osztályos korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,

-   a 2020. év rovarának, a „tavaszi álganéjtúró bogárnak” a bemutatása,

-     a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés az előadáson keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel.

--  érzékenyítés, melynek során az esendő, sérülékeny kis élőlényekkel kapcsolatban együttérzésre, a segítségnyújtás örömének megtapasztalására nyílik lehetőség,

-      az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben

 

Pályázók köre:

Magyarországon működő iskolák.

Korosztály: 1-4. osztályos tanulók

Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!

Egy iskola több előadásra is pályázhat. Egy mesés előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 55-60 fő. Osztályonkénti előadás választása esetén a pályázat 4 alsós osztályra vonatkozik.

Helyszín: az iskola tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház vagy könyvtár, közösségi tér terme. Osztályonkénti előadás esetén osztályterem.

Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?

 Jelen pályázat keretében kétféle előadásra lehet pályázni:

1.      egy 45-50 perces, paravános, mesés előadás és hozzá kapcsolódóan 15 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintése, vizsgálata.

2.      hagyományos előadás a tanórák idejéhez és rendjéhez igazodva, osztályonként vagy kis létszám esetén összevontan az alsós korosztály számára. Időtartam 45 perc.

Megvalósítási időszak 2020. február 1. és március 10. között, előre egyeztetett napon és időpontban, mely délutáni napközis időszak is lehet. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.

A Bogárréti mesék új darabja a ” Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik”című.  A mesében Gerzson, egy ábrándos tavaszi álganéjtúró legény, feleségül kéri Erzsókot. A kék hátú ganajtúró leány feltétele, hogy menyasszonyi ajándékul a világban élő rokonoktól hozzon egy-egy golyót. Nincs más hátra, mint a Földet körbejárva összegyűjteni a különleges ajándékokat. Ebben segít Bogaras bácsi, Katica és a gyerekek, akik rovarokká változva vesznek részt a gyűjtögetésben.                                                              

 

Pályázat benyújtásának további feltételei:

Önrész:

A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségeket és az előadás teljes költségének 50%-át a Csodabogarak Alapítvány biztosítja. A pályázó az előadások személyi és dologi kiadásához, a fennmaradó rész fedezéséhez, önrész formájában bruttó 48.000,-Ft. összeget vállal át mesés előadásonként, osztályonkénti előadás esetén 4 előadásra vonatkozóan.

Rajzpályázaton való részvétel:

Pályázó iskola vállalja, hogy az előadást követően, az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő tanulók számára, hogy élményeiket  A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A  rajzon a mese, és lehetőség szerint a tavaszi álganéjtúró bogár meg kell jelenjen, további megkötés nincs.  A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.

A 4. alkalommal kiírt rajzpályázatban idén először osztályonként, közösségi kategóriában is lehet pályamunkát készíteni, mely a rajzon kívül lehet makett, vagy más alkotás. Célja a közösségformálás, a közös munka, együttgondolkodás, alkotás öröme.

A pályázó iskola vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként, vagy papír formátumban postai úton elküldi.  A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, iskolájának megnevezését kérjük feltüntetni.  A beérkezett rajzok a www.bogarhaton.hu honlap galériájába folyamatosan feltöltésre kerülnek. 

 

Pályáztató a megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

A rajzok végső beküldési ideje 2020. március 31.

A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek terveink szerint a Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2020 áprilisában. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk.  A kiállítás ünnepélyes megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit.  A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:

Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre.

Pályázati adatlap letölthető  a www.bogarhaton.hu oldalról.

Pályázati határidő:

A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2020. január 26.. A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.  Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken.

Pályázat beadási határidő: 2020. március 8..

További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.

További információ: www.bogarhaton.hu, bogarhaton@gmail.com,

Iskolai pályázati Adatlap Ide kattittva érhető el.

Bővebben az alapítványról: https://www.bogarhaton.hu/alapitványunkról

Bővebben a mesés előadásokról: https://www.bogarhaton.hu/meses-eloadasok/