Óvoda pályázat 2020

  Pályázati Felhívás és útmutató!

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet

"A 2020-as év rovarát bemutató: ” Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik” című, környezettudatos, mesés előadás, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat benyújtása" címmel Óvodák számára

A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:

Magyar Rovartani Társaság

Pályázat címe"A 2020-as év rovarát bemutató: ” Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik” című, környezettudatos, mesés előadás, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat benyújtása"

A pályázat célja:

Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

-   a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése a 3-7 éves korosztállyal játékos, mesés előadás formájában,

 -   a 2020. év rovarának, a „tavaszi álganéjtúró bogárnak” a bemutatása,

-    a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés a mesén keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel

-   érzékenyítés, melynek során az esendő, sérülékeny kis élőlényekkel kapcsolatban együttérzésre, a segítségnyújtás örömének megtapasztalására nyílik lehetőség ,

-   az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben,

Pályázók köre:

Magyarországon működő óvodák

Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár!

Egy óvoda több előadásra is pályázhat. Egy előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő.

Helyszín: az óvoda tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház, könyvtár helyisége.

Pályázati díj: Pályázati díj nincs!

Mire lehet pályázni?

 Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 10 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel.

Megvalósítási időszak 2020. február 1. és március 10. között, előre egyeztetett napon és időpontban. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni.

A Bogárréti mesék új darabja ”A Gerzson, a ganajtúró bogár házasodik”című .A mesében Gerzson, egy ábrándos tavaszi álganéjtúró legény, feleségül kéri Erzsókot. A kék hátú ganajtúró leány feltétele, hogy menyasszonyi ajándékul a világban élő rokonoktól hozzon egy-egy golyót. Nincs más hátra, mint a Földet körbejárva összegyűjteni a különleges ajándékokat. Ebben segít Bogaras bácsi, Katica és a gyerekek, akik rovarokká változva vesznek részt a gyűjtögetésben.                                                              

 Pályázat benyújtásának további feltételei:

Önrész:

A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségeket és az előadás teljes költségének 50%-át a Csodabogarak Alapítvány biztosítja. A pályázó az előadások személyi és dologi kiadásához, a fennmaradó rész fedezéséhez, önrész formájában bruttó 48.000,- Ft. összeget vállal át.

Rajzpályázaton való részvétel:

Pályázó óvoda vállalja, hogy az előadást követően , az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő óvodások számára, hogy élményeiket  A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A  rajzon a mese és lehetőség szerint a tavaszi álganéjtúró is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.

A 4. alkalommal meghirdetett rajzpályázatban idén „közösségi kategória” címén lehetőség nyílik arra, hogy a csoport a mesét vagy az év rovarát bármilyen formában és technikával, közös munkával megjelenítse. A nyertes csoport 1 évig viselheti a „Bogárkövet ovis csoport” címet, valamint tárgyjutalomban is részesül.

A pályázó óvoda vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként vagy papír alapon, postai úton elküldi.  A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, óvodájának megnevezését kérjük feltüntetni.  A beérkezett rajzok a www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek.  A rajzok végső beküldési ideje 2020. április 6..

Pályáztató a megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli

A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek az előzetes tervek szerint a  Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra. A kiállítás megnyitója, és a díjátadó 2019. áprilisában kerül megrendezésre. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk, és azokat papír alapon bekérjük az óvodától.  A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit.  A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk.

Pályázatok beadási módja:

Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre.

Pályázati adatlap letölthető  a https://www.bogarhaton.hu/ovoda-palyazat-adatlap/ oldalról.

Pályázati határidő:

A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2020. január 25.  A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik.  Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken.

Pályázat beadási határidő: 2020. március 8..

 

További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon.

További információ: www.bogarhaton.hu

bogarhaton@gmail.com,

(36) 70-779-0847

Bővebben az alapítványról  https://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/

Bővebben a mesés előadásokról: https://www.bogarhaton.hu/meses-eloadasok/

Pályázati adatlap óvodáknak Itt

Pályázati adatlap letölthető:

 2020-gerzson-a-ganajturo-mese-ovoda-palyazati-adatlap.docx